Ansprechpartner

Andrea Vetsch
Andrea Vetsch
Human Resources Manager
Berufsbildnerin Kaufleute EFZ
CHT Switzerland AG
+41 71 763 88 24
Sabrina Lang
Sabrina Lang
Berufsbildnerin Laboranten EFZ Textil
CHT Switzerland AG
+41 71 763 87 52
Thomas Lüchinger
Thomas Lüchinger
Berufsbildner Logistiker EFZ
CHT Switzerland AG
+41 71 763 89 36
Jenny Inauen
Jenny Inauen
Human Resources Manager
CHT Switzerland AG
+41 71 763 87 05
Peter Bossart
Peter Bossart
Berufsbildner Informatiker EFZ Plattformentwicklung
CHT Switzerland AG
+41 71 763 88 35
Mert Dogan
Mert Dogan
Berufsbildner Laboranten EFZ Chemie
CHT Switzerland AG
+41 71 763 88 57